ACADEMY

Opleiden is voor ons méér dan alleen kennisoverdracht. Persoonlijke competenties en de ontwikkeling hiervan is een belangrijke succesfactor binnen organisaties. Xiphos Academy verzorgt tal van opleidingen en ontwikkeltrajecten op IT-gebied gericht op techniek, organisatie en processen. Daarbij wordt er altijd een combinatie gemaakt tussen kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling. 

KENNISOVERDRACHT
Professionals in de IT-dienstverlening zorgen voor essentiële en bedrijf kritische dienstverlening. Het waarborgen van kwaliteit en continuïteit wordt geoptimaliseerd door middel van (kwaliteits-) borgingsystemen. In de afgelopen jaren zijn er veel borgingssystemen op deelprocessen en/of integrale kwaliteit ontwikkeld. Xiphos stemt doorlopend de trainingen en begeleiding hierop af.

TRAININGEN
ITIL® 4 Foundation
ITIL®, ook wel Information Technology Infrastructure Library genoemd, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. Het is een gestructureerde aanpak voor het leveren van een gewenste kwaliteit van IT Services. Tijdens de ITIL® 4 Foundation cursus leert de cursist over de basisbegrippen en principes van ITIL® 4: Service en Value en Service Relationships. Ook wordt er dieper ingegaan op de 4 dimensies van ITIL® 4 als organisatie en mensen, informatie en technologie, value stream en processen en partners en suppliers. Na het volgen van deze training is de cursist in staat om het ITIL® 4 Foundation examen te maken en kan de deelnemer een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de eigen (IT) organisatie. Wij bieden deze training alleen aan in combinatie met een examen.
Kosten: € 650,00 excl. BTW + € 200,00 examenkosten.

PRINCE2
PRINCE2 is een methode voor projectmanagement. Deze methode is dus gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. Wij hanteren bij deze training de 5e en 6e editie.

Microsoft Office 365
In deze training leer je alle facetten van Microsoft Office 365 begrijpen en beheersen. Je ontdekt snel en overzichtelijk wat Microsoft 365 je biedt. Tevens leer je vaardig om te gaan met de functies en mogelijkheden van het pakket. Microsoft Office 365 bevat Cloud versies van software voor e-mail, voor communicatie en samenwerking, zoals Exchange Online, SharePoint Online en Lync Online. Dit in combinatie met Office Professional desktop suite.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Systemen werken alleen omdat mensen ze kunnen hanteren, maar ook zeker omdat ze bereid zijn ze te hanteren. Wanneer een mens in staat is de gewenste organisatieresultaten te realiseren, noemen we hem of haar competent. Wij vinden dat competent zijn meer is dan het aanleren van vaardigheden. Resultaten boeken vraagt om eigenaarschap, doelen bepalen en keuzes maken. Het gereedschap dat je daarvoor nodig hebt zit in jezelf.

TRAINING ON THE JOB
Xiphos Academy organiseert trainingen ‘On the job’. Door ter plaatse samen te werken met medewerkers van een onderneming kunnen we onze trainees ‘On the job’ begeleiden. Kennis en vaardigheden worden meteen in de praktijk toegepast, waardoor het ‘geleerde’ gelijk kan worden ingezet binnen de context van de dagelijkse werkzaamheden. Kortom, een win-win situatie waarbij de kennis en vaardigheden beter beklijven en toegesneden zijn op de specifieke werksituatie.

TRAININGEN EN WORKSHOPS
Wij organiseren regelmatig trainingen en workshops over actuele onderwerpen binnen het vakgebied van servicemanagement. Theorie afgewisseld met stimulerende en uitdagende opdrachten staan daarin centraal. Onze ervaren trainers kunnen ter plaatse de workshop laten integreren met de werksituatie. Neem gerust contact op met Xiphos Academy voor meer informatie over trainingen op het gebied Agile, DevOps en maatwerktrainingen.

WE ADD VALUE
Wij geloven dat professioneel functioneren in nauw verband staat met de eigen persoonlijke ontwikkeling. Xiphos Academy investeert in beide en gelooft in de waarde van elk persoon, zowel op professioneel als persoonlijk gebied. We add value. Always.

Meer informatie over de diensten van Xiphos Academy? Bel 035-6260545 of mail naar academy@xiphos.nl

KLACHTEN EN BEZWAARPROCEDURE
Hoe dien ik een klacht in?
Uw uiting van ontevredenheid of klacht kunt u aan iedere medewerker van Xiphos Academy kenbaar maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (035-6260545 of academy@xiphos.nl). Zij zullen uw klacht aannemen en zorgdragen voor een correcte afhandeling.

  1. Wat gebeurt er nadat ik mijn klacht heb ingediend?
    Een medewerker die bevoegd is voor het afhandelen van klachten zal contact met u opnemen. Deze medewerker zal uw probleem onderzoeken en een gepaste oplossing bieden. Het kan maximaal vijf werkdagen duren voordat uw klacht behandeld is door deze medewerker.
  2. Wat als ik niet tevreden ben met de oplossing die geboden wordt?
    Bent u ontevreden over de oplossing die geboden wordt? Dan kunt u de medewerker vragen de klacht te escaleren naar de directie. De directie zal uw klacht en de oplossing die geboden is nogmaals bekijken en eventueel een andere oplossing aandragen. Dit gebeurt altijd binnen 10 werkdagen na escalatie van de klacht.
  3. Ontevreden met het bepaalde resultaat?
    Mocht het gebeuren dat u ontevreden bent met het behaalde resultaat van het examen dan kunt u contact opnemen met het desbetreffende opleidingsinstituut.

Xiphos B.V. is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL® Course. ITIL® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.

Schuiven naar boven