Privacy Beleid

GEGEVENSVERWERKING

In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast in onze database om het volgende te kunnen doen:

·         Interessante vacatures per e-mail toe te zenden aan werkzoekenden;

·         Telefonisch en/of per e-mail contact op te nemen met werkzoekenden;

·         Toekomstige werkgevers in contact te brengen met werkzoekenden;

·         Telefonisch en/of per e-mail contact op te nemen met werkgevers, en hun contactpersonen, die op zoek zijn naar technische medewerkers;

·         Service te kunnen verlenen die bij het gebruik van Xiphos.nl nodig zijn. (bijv. het toesturen van een nieuw wachtwoord);

·         Een langdurige relatie op te bouwen met werkzoekenden en (ex)werknemers, werkgevers en hun contactpersonen.

Gegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam;

·         Geslacht;

·         Geboortedatum;

·         Telefoonnummer;

·         Email adres;

·         Woonplaats;

·         Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

Gegevensverwerking in het kader van websiteoptimalisatie en Google Analytics:

Xiphos waarborgt de privacy van de bezoekers van haar website. Xiphos doet er alles aan om bezoekers op de site een veilige ervaring te garanderen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts gebruikt voor door Xiphos verleende diensten en/of omdat gegevens zelf door de desbetreffende persoon aan ons zijn verstrekt.

Gegevens worden geaggregeerd gebruikt. De informatie wordt gebruikt om ons te helpen de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en te houden. Het betreft de volgende gegevens:

·         Gegevens over activiteiten op onze website;

·         Surfgedrag van onze bezoekers;

·         Activiteiten op de website van onze bezoekers;

·         IP-adres (geanonimiseerd);

·         Internetbrowser en apparaat type.

Xiphos maakt gebruik van derde partijen om de bezoekers relevante vacature advertenties te tonen en om hun diensten aan Xiphos te kunnen leveren. Voor meer informatie verwijzen we je naar de volgende privacy statement: https://wonderkind.com/privacy-statement-technology.

VEILIGHEID DATABASE

Enkel werknemers die zich bezighouden met vraag- en aanbod hebben toegang tot de database. Elke werknemer heeft een eigen wachtwoord en er wordt automatisch uitgelogd bij 3 minuten afwezigheid. Wachtwoorden verlopen elke drie maanden.

BEWAARTERMIJN

Xiphos zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is max 7 jaar. Dit heeft deels te maken met wet- en regelgeving aangaande onze administratie en certificeringen en in het kader van een goede (arbeids)relatie met (ex)werknemers, werkgevers en hun contactpersonen. Indien de termijn verstrijkt brengen wij de persoon op de hoogte en vragen wij om de termijn te verlengen en/of geven wij de persoon de mogelijkheid gegevens uit onze database te halen ofwel te anonimiseren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Eenieder die toegang heeft tot de database heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar privacy@xiphos.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om in deze kopie de pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer te verbergen. Dit ter bescherming van de privacy. Xiphos zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.

PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN

Xiphos neemt ten aanzien van bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van werkgevers en werkzoekenden volledige discretie in acht. Werkzoekenden worden alleen voorgesteld aan toekomstige werkgevers en derden indien:

·         Een interview is afgenomen en de werkzoekende is geïnformeerd over de betreffende functie;

·         De werkzoekende heeft ingestemd met het voorleggen van het CV aan de werkgever;

·         Er een referentiecheck heeft plaatsgevonden;

Persoonsgegevens worden alleen aan de opdrachtgever verstrekt met toestemming van de werkzoekende.

VRAGEN

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, kun je een e-mail sturen naar privacy@xiphos.nl onder vermelding van “Privacy”.

Schuiven naar boven